O Nas

ECO Driving Academy PL to certyfikowany ośrodek szkoleniowy zajmujący się szkoleniami kierowców  pojazdów ciężarowych, dostawczych i osobowych oraz zwiększaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przede wszystkim uczymy kierowców jak jeździć świadomie i oszczędnie oraz jak właściwie rozmieścić i zabezpieczyć przewożony ładunek.

Od początku 2013 r. ECO Driving Academy PL jest członkiem programu EcoEffect, a od 2015 roku dołączyliśmy do wąskiego grona ośrodków prowadzącego szkolenia w Bezpiecznym Załadunku, oba te szkolenia są programami IRU Academy.

Od kilku lat Akademia Szkoleniowa Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU Academy) realizuje program EcoEffect, którego celem jest zmniejszenie emisji spalin i energochłonności transportu drogowego. Wpisuje się on w założenia tzw. Białej Księgi Transportu sporządzonej przez komisję Europejską, w której jest mowa o konieczności zmniejszenia energochłonności całej europejskiej gospodarki, w tym także branży transportowej. Emisja CO2 w europejskim sektorze TSL do 2050 r. ma zmniejszyć się o połowę.

We wrześniu 2013, dzięki profesjonalnie prowadzonym szkoleniom ECO Driving Academy PL otrzymała nagrodę za osiągnięcia w zakresie szkoleń przyznaną przez IRU Academy.

Akademia Szkoleniowa Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU Academy), dba również o poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa w transporcie drogowym, dlatego też przy udziale największych specjalistów w tej dziedzinie opracowała program szkolenia Bezpieczny Załadunek, którego celem jest ograniczenie ilości wypadków spowodowanych przez niewłaściwe rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku.

W 2015 roku EDA PL uzyskała akredytację IRU Academy na prowadzenie szkoleń w Bezpiecznym Załadunku.

W 2015 roku EDA PL wprowadziła też do swojej oferty program Jazdy Defensywnej, który służy poprawie bezpieczeństwa drogowego i zwiększenia świadomości drogowej kierowców

Innowacyjność naszej oferty oparta jest na trzech elementach:

– szkolenia prowadzone są w siedzibie klienta i przy wykorzystaniu pojazdów klienta, czyli w warunkach codziennej pracy kierowcy

– rozbudowanej bazie wiedzy i informacji oraz wieloletnim doświadczeniu własnych trenerów, a także IRU Academy

– profesjonalnej relacji z uczestnikami – trenerzy pełnią rolę audytorów zewnętrznych

Gwarancją najwyższej jakości szkoleń jest wykwalifikowana kadra trenerska.

ECO Driving Academy PL oferuje następujące szkolenia:

 • Eco Driving
 • Jazda Defensywna
 • Bezpieczny Załadunek
 • Kwalifikacja Wstępna
 • Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona
 • Szkolenia Okresowe

Dodatkowo:

 • Prowadzimy audyt przedsiębiorstw transportowych – pod kątem analizy rzeczywistego zużycia paliwa oraz ograniczenia kosztów transportowych i zwiększenia wydajności floty
 • Pomagamy stworzyć procedury mające na celu utrzymanie niskiego poziomu kosztów przy zwiększonej wydajności
 • Pomagamy przy wdrażaniu strategii mających ograniczyć koszty transportowe
 • Pomagamy w opracowaniu procedur rekrutacyjnych kierowców
 • Prowadzimy selekcję kandydatów na kierowców oraz trenerów wewnętrznych.
 • Przygotowujemy kandydatów na trenerów wewnętrznych do wykonywania zadań związanych z rekrutacją i szkoleniami wewnętrznymi
 • Przygotowujemy procedury szkolenia kierowców m.in. w zakresie zabezpieczenia ładunków oraz szkoleń po zaistniałej kolizji drogowej

Facebook