Samochody ciężarowe

Szkolenia oferowane przez ECO Driving Academy:

 • Szkolenia Eco Driving – obniżające zużycie paliwa
 • Szkolenia Bezpieczny Załadunek – poprawa bezpieczeństwa przewożonego ładunku i obniżenie kosztów związanych z jego uszkodzeniem
 • Szkolenie Jazda Defensywna – zwiększające bezpieczeństwo na drodze
 • Kwalifikacja Wstępna
 • Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona
 • Szkolenie Okresowe

Obecnie, oferujemy szkolenia Eco Driving’u, Jazdy Defensywnej, Bezpiecznego Załadunku:

 • 1-dniowy moduł szkoleniowy – EDP (Eco Driving)

Program szkolenia 1-dniowego (czas ok. 8 godzin, 3 kierowców/1 trener)

 1. Zajęcia teoretyczne – zapoznanie uczestników szkolenia z założeniami Eco Driving’u – przypomnienie zasad ekonomicznej jazdy.
 2. Zajęcia praktyczne – pierwszy przejazd monitorowany przez system EETS – ocena umiejętności i potencjału kursanta.
 3. Przejazd instruktora – demonstracja prawidłowych zachowań podczas jazdy
 4. Zajęcia praktyczne –  drugi przejazd monitorowany przez system EETS – wdrożenie zasad Eco Drivingu.
 5. Zajęcia teoretyczne – omówienie wszystkich zasad Eco Drivingu i omówienie drugiego przejazdu oraz przedstawienie różnic pomiędzy obydwoma przejazdami na podstawie raportu EETS.
 6. Zakończenie szkolenia – podsumowanie.

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu otrzymuje Międzynarodowy Certyfikat wydawany przez Akademię IRU.

 

 • 1-dniowy moduł szkoleniowy – JD (Jazda Defensywna)

Program szkolenia 1-dniowego (czas ok. 8 godzin, 3 kierowców/1 trener)

 1. Zajęcia teoretyczne – zapoznanie uczestników szkolenia z założeniami Jazdy Defensywnej- przypomnienie zasad.
 2. Zajęcia praktyczne – pierwszy przejazd monitorowany przez system EETS – ocena umiejętności i potencjału kursanta.
 3. Przejazd instruktora – demonstracja prawidłowych zachowań podczas jazdy
 4. Zajęcia praktyczne –  drugi przejazd monitorowany przez system EETS – wdrożenie zasad Jazdy Defensywnej
 5. Zajęcia teoretyczne – omówienie wszystkich zasad Jazdy Defensywnej i omówienie drugiego przejazdu oraz przedstawienie różnic pomiędzy obydwoma przejazdami na podstawie raportu EETS.
 6. Zakończenie szkolenia – podsumowanie.

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu otrzymuje  Certyfikat wydawany przez Eco Driving Academy PL.

 • 1-dniowy moduł szkoleniowy – BZ (Bezpieczny Załadunek)

Program szkolenia 1-dniowego (czas ok. 8 godzin,  grupa kierowców)

 1. Zajęcia teoretyczne – zapoznanie uczestników szkolenia z założeniami Bezpiecznego Załadunku
 2. Zajęcia teoretyczne – rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku
 3. Zajęcia praktyczne – rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku
 4. Zajęcia teoretyczne – podsumowanie wszystkich zasad Bezpiecznego Załadunku
 5. Zakończenie szkolenia

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu otrzymuje Międzynarodowy Certyfikat wydawany przez Akademię IRU.


 •  1-dniowy moduł szkoleniowy EDP+JD (Ecodricing + Jazda Defensywna )

1. Zajęcia teoretyczne – zapoznanie uczestnika szkolenia z założeniami Ecodriving oraz Jazdy Defensywnej.

2. Szkolenie w zespole kierowca – trener, w trakcie całego dnia pracy kierowcy podczas codziennych czynności transportowych.

3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne omawiane i prezentowane są w rzeczywistych warunkach pracy kierowcy.

4. Omówienie i analiza zachowań kierowcy po zakończeniu szkolenia.

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu otrzymuje Międzynarodowy Certyfikat wydawany przez Akademię IRU.

Ten wariant szkolenia minimalizuje ingerencję w działalność przedsiębiorstwa.


 • Kwalifikacja Wstępna 280 godzin szkolenia
 • Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona 140 godzin szkolenia
 • Szkolenie Okresowe 35 godzin szkolenia

 

 

 

Facebook